Error handling testing – Testy obsługi sytuacji wyjątkowych

404_error_in_wikipediaTesty obsługi sytuacji wyjątkowych można porównać do przeglądu samochodu czy przeglądu technicznego urządzeń grzewczych.
W przypadku stron internetowych sprawdzamy między innymi to jak system reaguje na:

  • brak autoryzacji użytkownika
  • problemy związane z walidacją formularzy
  • problemy związane z łączeniem się z bazą danych
  • nieprawidłowość danych
  • podawanie niepoprawnych adresów URL
  • dostępność robotów do różnych typów podstron / danych

Sytuacje wyjątkowe zdarzają się dość często, testowanie ich jest procesem, który należy powtarzać cyklicznie  raz do roku oraz w każdym momencie, kiedy zauważymy, że dana sytuacja staje się niepokojąca. W czasie testów zwracamy uwagę na to jakie użytkownik otrzymuje komunikaty podczas poszczególnych sytuacji, czy nie widzi komunikatów, które powinny zostać ukryte i czy komunikaty jakie utrzymuje są dla niego zrozumiałe a nas w odpowiedni sposób zabezpieczają przed nie ujawnianiem choćby ścieżek do plików na serwerze.